Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. Naast de vele vrijwilligers en werkgroepen die actief zijn binnen de Zoogdiervereniging, is er het professionele bureau in Nijmegen. Het bureau van de Zoogdiervereniging voert al vele jaren in opdracht een breed scala aan onderzoeks- en advieswerkzaamheden uit met betrekking tot wilde zoogdieren in Nederland.

"De soortspecialisten van de Zoogdiervereniging en Vivara Pro ontwikkelden samen diverse producten voor zoogdieren. Waaronder een nieuwe serie vleermuiskasten. Deze kasten hebben elk eigenschappen die voor specifieke soorten en/of functies geschikt zijn. Ook voor de steenmarter is er een kast ontwikkeld. Deze kast kan als (alternatieve) verblijfplaats voor deze soort dienen."

Zoogdiervereniging

Kijk voor meer informatie op www.zoogdiervereniging.nl