Vogelbescherming Nederland

Vivara Pro en Vogelbescherming Nederland werken nauw samen om de leefomstandigheden van vogels in onze directe omgeving te verbeteren. Veel Vivara Pro artikelen dragen het logo van Vogelbescherming Nederland. Deze producten zijn allemaal vooraf getest op veiligheid, effectiviteit en duurzaamheid. Dus van de beste kwaliteit en goedgekeurd door Vogelbescherming Nederland. Met de aankoop van Vivara Pro producten profiteren niet alleen de vogels in de tuin, maar wordt ook het werk van Vogelbescherming Nederland financieel ondersteund.

"De stad is bij uitstek een plek waar mensen en vogels elkaar ontmoeten. Tot voor kort hadden natuurbeschermers en vogelaars weinig aandacht voor het stedelijk gebied. In de stad wonen mensen, de natuur begint pas buiten de bebouwde kom. Er is echter wel degelijk sprake van ‘stadsnatuur’, de bebouwde kom is voor een aantal vogelsoorten van groot belang. De wijze waarop de mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt zeker voor het stedelijk gebied. Voor sommige diersoorten is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Bekende voorbeelden uit de vogelwereld zijn de gierzwaluw en de huismus. Het behoud van nestplaatsen in gebouwen is cruciaal voor het voortbestaan van deze soort en zelfs een wettelijke verplichting. Producten van Vivara Pro kunnen daaraan bijdragen."

Jip Louwe Kooijmans

Kijk voor meer informatie op www.vogelbescherming.nl

Vogelbescherming Nederland heeft samen met Vivara Pro op de gevel vakbeurs in Ahoy gestaan. Vogelbescherming Nederland heeft hiervan een mooie videoregistratie gemaakt.