Stichting Eekhoornopvang Nederland

De eekhoorn heeft het decennia lang al moeilijk. Eekhoornopvang Nederland levert daarom een belangrijke bijdrage om dit bijzondere dier te helpen. Dit doen ze door de in nood verkerende inheemse rode eekhoorns op te vangen. Na de medische verzorging, revalideren de eekhoorns in volières om ze uiteindelijk weer vrij te laten in de natuur.

Naast de zorg voor de eekhoorns, verleent Eekhoornopvang Nederland ook de nodige informatie over de wilde flora en fauna ter bescherming van de eekhoorn en zijn habitat en geven zij advies over bijvoering. Door de verstedelijking en de verarming van onze bossen neemt de populatie van het wildlife af en is bijvoeren steeds belangrijker.

Stichting Eekhoornopvang helpt Vivara Pro bij het ontwikkelen van beschermingsproducten speciaal voor eekhoorns. De samenwerking heeft geleid tot de lancering van een speciaal eekhoorn voeder- en notenmix. Daarnaast hebben zij ook advies gegeven bij de ontwikkeling van speciale eekhoornvoederhuizen en het unieke eekhoornwoonhuis.

Met het plaatsen van eekhoornvoederhuizen of eekhoornwoonhuizen op uw terrein levert uw organisatie een directe bijdrage aan het verbeteren van het leefgebied van eekhoorns.

"Help mee met de bescherming van eekhoorns. De eekhoorn is een beschermde diersoort binnen de Flora- en faunawetgeving. Dit houdt in dat eekhoorns niet verstoord, gevangen of gedood mogen worden en dat het verboden is om hun nesten, holen of andere voortplantings- of verblijfplaatsen te beschadigen of te verstoren. Met de producten van Vivara Pro helpt u de Nederlandse biodiversiteit, waaronder de eekhoorns, te beschermen en te ondersteunen."

Jenny Kleve

Kijk voor informatie op www.eekhoornopvang.nl