Quickscan/Ecologisch onderzoek

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. De Wet Natuurbescherming is hierbij van groot belang. Onderzoek vooraf naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied is noodzakelijk. Zo weet u precies welke maatregelen u dient te treffen om uw project aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Natuurbescherming.

Quickscan

In samenwerking met ecologische adviesbureaus kan Vivara Pro een Quickscan uitvoeren. Een expert bekijkt, door middel van een bezoek, welke flora en fauna aanwezig is en maakt een inschatting welke flora en fauna er verder zou kunnen zitten. Daarbij kunnen diverse hulpmiddelen ingezet worden (zoals een batdetector of observatiecamera). Ook wordt gebruik gemaakt van websites als waarneming.nl en florafaunacheck.nl.

Rapportage;
Na de QuickScan worden de bevindingen geïnterpreteerd en verwerkt in een rapportage ondersteund met fotomateriaal en aanbevelingen.

Ecologisch onderzoek

In samenwerking met ecologische adviesbureaus kan Vivara Pro een ecologisch onderzoek uitvoeren. Een ecologisch onderzoek is een uitgebreid onderzoek (volgens een vastgesteld protocol) van een gebied waarbij flora en fauna in kaart gebracht wordt. Een ecologisch onderzoek is altijd maatwerk en wordt op aanvraag aangeboden. Het kan zijn dat er een zorgvuldige vleermuizeninventarisatie gedaan moet worden of een nauwkeurige flora inventarisatie. Hiervoor zullen wij altijd gebruik maken van externe specialisten.

Rapportage;
Na het ecologische onderzoek worden de bevindingen geïnterpreteerd en verwerkt in een rapportage ondersteund met fotomateriaal en aanbevelingen.