De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich sinds 1983 in voor de bescherming van vlinders en libellen in en buiten Nederland.

De Vlinderstichting adviseert over beleid en beheer om hun leefomstandigheden te verbeteren en probeert zoveel mogelijk mensen zich bewust te laten worden van de waarde en rol van vlinders en libellen. Daarbij wordt een directe link te leggen naar de kwaliteit van de eigen leefomgeving, want vlinders en libellen zijn zeer goede indicatoren voor de biodiversiteit, ook in de tuin en in stad en dorp.

"Van oudsher voert De Vlinderstichting projecten uit in opdracht van overheden, terreinbeheerders en particuliere fondsen maar we adviseren steeds vaker ook het bedrijfsleven over het implementeren van biodiversiteit in de bedrijfsvoering en we ontwikkelen producten ter bevordering daarvan. De idylle, de insectenspiraal en het bij- en vlinderdak zijn goede voorbeelden van instantvoorzieningen die niet alleen soorten helpen, maar ook mensen bewuster de natuur laten beleven. Met green deals bevorderen we gezamenlijk biodiversiteit en duurzaamheid, die ondersteunend werken bij het MVO-beleid van bedrijven en overheden en we motiveren hen om ook concreet iets voor vlinders en libellen te doen. Twee relevante voorbeelden zijn de implementatie van extra faunavoorzieningen langs het spoor (ProRail) en een biodiversiteitsproject bij Philips, waar biodiversiteit haalbaar, meetbaar en zichtbaar is gemaakt. Door ons grote netwerk en onze ruime ervaring met vrijwilligers, beleidsmakers en ondernemers kunnen we ‘out of the box’ denken. Wij staan dan ook open voor samenwerking met uiteenlopende partners, zoals gemeenten, bedrijven en Vivara Pro."

Titia Wolterbeek

Kijk voor meer informatie op www.vlinderstichting.nl