Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. De Wet Natuurbescherming is hierbij van groot belang. Onderzoek vooraf naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied is noodzakelijk. Zo weet u precies welke maatregelen u dient te treffen om uw project aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Natuurbescherming.

Quickscan

In samenwerking met ecologische adviesbureaus kan Vivara Pro een Quickscan uitvoeren. Een expert bekijkt, door middel van een bezoek, welke flora en fauna aanwezig is en maakt een inschatting welke flora en fauna er verder zou kunnen zitten. Daarbij kunnen diverse hulpmiddelen ingezet worden (zoals een batdetector of observatiecamera). Ook wordt gebruik gemaakt van websites als waarneming.nl en florafaunacheck.nl.

Rapportage;
Na de QuickScan worden de bevindingen geïnterpreteerd en verwerkt in een rapportage ondersteund met fotomateriaal en aanbevelingen.

Ecologisch onderzoek

In samenwerking met ecologische adviesbureaus kan Vivara Pro een ecologisch onderzoek uitvoeren. Een ecologisch onderzoek is een uitgebreid onderzoek (volgens een vastgesteld protocol) van een gebied waarbij flora en fauna in kaart gebracht wordt. Een ecologisch onderzoek is altijd maatwerk en wordt op aanvraag aangeboden. Het kan zijn dat er een zorgvuldige vleermuizeninventarisatie gedaan moet worden of een nauwkeurige flora inventarisatie. Hiervoor zullen wij altijd gebruik maken van externe specialisten.

Rapportage;
Na het ecologische onderzoek worden de bevindingen geïnterpreteerd en verwerkt in een rapportage ondersteund met fotomateriaal en aanbevelingen.

Naast het leveren van producten en voorzieningen kan Vivara Pro ook het plaatsingswerk voor u uitvoeren.

Denk daarbij aan het ophangen van vleermuiskasten, gierzwaluwkasten, het plaatsen van insectenhotels en/of faunapalen.

Omdat wij onze eigen producten ontwerpen, testen en produceren, weten wij precies hoe deze het meest efficiënt ingezet kunnen worden. Naast het plaatsen van standaard producten uit ons assortiment kunnen wij ook maatwerk verrichten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de projectleiders van Vivara Pro, soms in samenwerking met partners. Indien nodig worden de werkzaamheden uitgevoerd met behulp van een hoogwerker of een verreiker.

VCA Gecertificeerd

VCA VOL staat voor VGM Checklist Aannemers Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

De projectleiders van Vivara Pro zijn VCA VOL gecertificeerd. Daarmee tonen we aan dat we goed op de hoogte zijn hoe wij zelf en andere medewerkers op een veilige manier onze werkzaamheden dienen uit te voeren.

Wij zijn daardoor bekend met alle voorschriften, de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en het voorkomen van arbeidsongevallen. Uiteraard houden wij onze kennis en kunde op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op peil.

Advies op maat

Wilt u weten wat Vivara Pro voor u kan betekenen? Neem dan contact op, voor ieder project heeft Vivara Pro een advies op maat. Vivara pro is telefonisch te bereiken op 0478-517 945 of via het contactformulier