BREEAM-NL

BREEAM-NL certificering

Steeds vaker laten bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hun gebouwen of projecten beoordelen volgens de beoordelingsmethode van BREEAM. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is internationaal het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk.

Het duurzaam bouwen en duurzaam inrichten van gebieden heeft veel voordelen; minder energieverbruik, minder onderhoud, hogere vastgoedwaarde en een prettigere omgeving om in te werken wat leidt tot minder ziekteverzuim.

De BREEAM-NL methode omvat verschillende keurmerken:

• BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie
• BREEAM-NL In-Use
• BREAAM-NL Gebiedsontwikkeling
• BREAAM-NL Sloop en Demontage

Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging waarbij gebouwen op 9 verschillende duurzaamheidscategorieën worden beoordeeld; als totaalscore krijgt een gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding).

Vivara Pro en BREEAM-NL

Overweegt u een BREEAM-NL certificering dan kan Vivara Pro samen met een gecertificeerde partner een belangrijke bijdrage leveren binnen de categorie Landgebruik en Ecologie (LE). Vooraf kan een inventarisatie uitgevoerd worden zodat u rekening kunt houden met de planten en dieren en de daaraan verbonden wettelijke bepalingen. Wij kunnen u hiervoor in contact brengen met een ecologisch adviesbureau. Voor de certificering kunt u aanpassingen doen om uw score bij de certificering positief te beïnvloeden. U kunt in en rond het gebouw ruimten creëren en/of aanpassen zodat planten en dieren daar gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld schuilplekken creëren en het plaatsen van nestvoorzieningen voor kwetsbare soorten zoals de gierzwaluw, huismus, slechtvalk of vleermuizen. Of u kunt een bloemrijke weide aanleggen in combinatie met een insectenhotel voor bijen en vlinders.